Meczety

Utworzono: 14 listopad 2009

Meczety w Omanie są piękne. Przyciągają wzrok kolorowymi kopułami i strzelistymi minaretami. Przechodzimy obok i myślimy - cudeńko!

 

Warto dowiedzieć się, co właściwie znaczy słowo - meczet.

Meczet - miejsce do którego wyznawcy islamu udają się na modlitwy. Słowo meczet oznacza miejsce lub dowolny budynek, w którym oddaje się cześć Allahowi.

 

Architektura meczetów ewaluowała przez wieki i ich budowa różni się w zależności od rejonu świata. W Chinach upodobniły się do chińskiej pagody a w Ameryce coraz częściej przypomina nowoczesne budynki typowe dla tamtego regionu

Podstawowym celem istnienia meczetów jest umożliwienie muzułmanom wspólnej rytualnej modlitwy. Meczety to także miejsca spotkań i ośrodki edukacyjne. Na początku meczetami były wyznaczone miejsca pod gołym niebem. Dziś, większość meczetów posiada wyrafinowane minarety i kopuły.

Minaret to wysoka, cienka wieżyczka, umieszczana w jednym z kątów meczetu. Wierzchołek minaretu jest często najwyższym punktem meczetu posiadającego minaret, często też również najwyższym punktem w okolicy.

Pierwsze meczety nie miały minaretów i nawet obecnie, radykalne ruchy muzułmańskie nie używają minaretów, ponieważ uważają je za niepotrzebne i ostentacyjne. Pierwszy minaret został skonstruowany w 665 roku w Basra podczas panowania kalifa Muawija. Muawija popierał pomysł, gdyż minarety były dla niego odpowiednikiem wież kościołów, dodającym świątyniom splendoru. Z biegiem czasu mahometańscy architekci zaczęli nawet konstruować minarety duplikujące formą wieże kościołów. Z minaretów muezzin wzywa wiernych pięć razy dziennie do modlitwy.

 

Sala modlitewna pozbawiona jest mebli aby umożliwić jak największej liczbie wiernych umiejscowienie się w meczecie. Sale modlitewne nie zawierają żadnych obrazów ludzi i zwierząt, aby muzułmanie podczas modlitwy skupiali się wyłącznie na Allahu. Zamiast tego, w meczetach na ścianach znajdują się wersety z Koranu i arabska kaligrafia. Ma to pomóc wiernym skupić się na pięknie islamu i na Koranie.

Kopuły są od początku znakiem rozpoznawczym muzułmańskiej architektury i zostały najprawdopodobniej sprowadzone z Persji. Umieszczone nad główną halą modlitewną, symbolizują sklepienie niebieskie. Pierwsze meczety miały jedynie niewielkie kopuły, później kopuły urosły i dziś pokrywają całą halę modlitewną.

Każdy dorosły muzułmanin powinien modlić się przynajmniej pięć razy dziennie . W większości meczetów odbywa się pięć spotkań modlitewnych, choć uczęszczanie do meczetu nie jest obowiązkowe. Wspólna modlitwa jest jednak lepsza od indywidualnej. Wyjątkiem od tego są piątkowe modlitwy w południe, w których powinni uczestniczyć wszyscy dorośli mężczyźni.Jola